Контрола на квалитет

Суровини

Суровините на нашата компанија се од области за производство на не-ГМ соја во Хајлонгџијанг, Кина. Ние редовно ќе ги тестираме суровините и ќе имаме релевантни стандарди за квалитет.

xcom

xcom

Процес на производство

Uniwell има целосни стандарди за работење на производството, строг надзор на производствениот процес, стандардизирана работилница за екстракција на постројки и чисто подрачје од 100.000.

Тест за квалитет

Просторија за инспекција на квалитет, класа 10 000 просторија за тестирање на микроби. Тестирање на примероци за секоја група производи, строго следење и контрола на секој од индикаторите за производот за да се обезбеди квалитет и безбедност на производот.

xcom